FR | NL
Gratis levering & retourzending in de boetiek
FR | NL

JURIDISCHE INFORMATIE

Disclaimer en juridische informatie
Identificatie van de vennootschap: Chaussures ERAM
Maatschappelijke zetel: Route de Chaudron en Mauges te 49111 Saint Pierre Montlimart, Frankrijk
Tel: +33(0)2.41.75.32.00.
HR Angers 833 590 706 
APE-code: 524E
Maatschappelijk kapitaal: 74 802 000 euros 
Verantwoordelijke uitgever: François Feijoo
Redactieverantwoordelijke: Renaud Montin

Hosting van de website
Vennootschap SMILE, 20 rue des Jardins - 92600 Asnières-sur-Seine
Tel: +33(0)1 41 40 11 00

Ontwerp en technische uitvoering
Vennootschap SMILE 20 rue des Jardins - 92600 Asnières-sur-Seine

Persoonsgegevens

Overeenkomstig de Wet op informatica en vrijheid van 6 januari 1978, en de Algemene Regelgeving Gegevensbescherming (EU-reglement 2016/679 van 27 april 2016) verwerkt Chaussures ERAM persoonsgegevens van zijn (potentiële) klanten, in het kader van zijn commerciële activiteiten rond schoenen, lederwaren en accessoires en het beheer van de database van klanten en potentiële klanten aan de hand van segmentering, prospectie, klantenbinding en communicatie via e-mail of sms.

De Klant of Potentiële klant beschikt over een recht van inzage en rechtzetting van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, en kan ook zijn/haar recht doen gelden om zijn/haar gegevens te wissen of vergeten te worden, evenals een recht van verzet of recht van overdraagbaarheid.  Om in dit verband een verzoek in te dienen, volstaat het een bericht te versturen naar [Eram, Service Clients, Route de Chaudron 49111 saint Pierre Montlimart of [email protected].  

Ten slotte heeft elke (Potentiële) Klant het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde overheid betreffende de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Rechten foto's
De toegang tot de Website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door de Website te bezoeken en te doorbladeren aanvaardt de bezoeker zonder voorbehoud de volgende bepalingen:

Intellectueel eigendom
De Website is exclusief eigendom van de vennootschap Chaussures ERAM, die als enige geautoriseerd is om de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten van deze site te gebruiken en te exploiteren, meer bepaald de merken, ontwerpen en modellen, auteursrechten en portretrechten, als oorspronkelijke eigenaar of door middel van een cessie van rechten of een gebruikerslicentie. Het gebruik van een deel van of de volledige Website, met name door het downloaden, overdragen, reproduceren of afbeelden voor andere doeleinden dan voor niet-commercieel persoonlijk en privé gebruik is strikt verboden.

Koppelingen naar andere websites
Via een hyperlink koppelen naar de Website mag enkel na schriftelijke en voorafgaande goedkeuring door de vennootschap Chaussures ERAM, die te allen tijde ingetrokken kan worden.De vennootschap Chaussuers ERAM wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van sites die linken naar de Website af.

Aansprakelijkheid van Chaussures ERAM
Binnen de wettelijk toegelaten voorwaarden is de vennootschap Chaussures ERAM geenszins aansprakelijk:

  • voor onduidelijkheden, onjuistheden, weglatingen of schade als gevolg van het binnendringen van een derde die de beschikbare informatie op de Website gewijzigd heeft. 
  • voor schade veroorzaakt doordat een niet-geautoriseerde derde toegang krijgt tot de Website of die de toegang tot de Website onmogelijk maakt. 

De bezoeker wordt erop gewezen dat de toegang tot de Website op elk moment onderbroken kan worden door de vennootschap Chaussures ERAM voor onderhouds- of veiligheidsredenen, of omwille van een andere technische beperking.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Frans recht van toepassing. Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd voor het beslechten van geschillen die direct of indirect verband houden met de toegang tot deze website of het gebruik ervan.